Fütuhat-ı Mekkiyye 1 İbn Arabi

Fütuhat-ı Mekkiyye 1

Fütuhat-ı Mekkiyye 1 isimli kitabın yazarı İbn Arabi olarak belirtilmiştir. Fütûhât projesine gösterilen yoğun ilgi sonucu henüz altıncı kitap çıkmadan ilk kitabın yeni baskısını yapmak, bizimle beraber bu heyacanı paylaşan ve gittikçe genişleyen okur halkası için de ortak sevinç kaynağı ! İbn Arabî gibi bir dehanın insanı özünden yakalayan bu olağan üstü açılımlarına ve çevirisinden yayına hazırlık safhasına kadar yayınevimizin titizliğine gösterilen bu yoğun ilgi, projenin tamamlanması yolunda en büyük motivasyonu oluşturmaktadır.

Fütuhât-ı Mekkiyye bilim, sanat, düşünce, kısaca insanın salt gerçeğe ulaşmadaki zihinsel ve pratik eylem ve ürünlerinin kendini gösterdiği alanların, varlığın birliği (vahdeti vücud) ilkesi perspektifiyle yeniden yorumlanması ve kurulmasıdır. İbn Arabîyi bütün tarihimizin en özgün müellifi, eserini ise derleme ve aktarım değil, özgün bir kitap yapan şey, o­nun söz konusu birikimi bir ana fikir etrafında yorumlama yeteneği ve başarısıdır. Bu çabanın merkezine insanın yerleştirilmesi ise, kitabı insanın o­ntolojik-epistomolojik serüvenini anlatan bir esere dönüştürür. Bu anlamda Fütuhât-ı Mekkiyye, inişli ve çıkışlı süreçlerinde insan hikayesini ve serüvenini anlatan bir eser diye yorumlanabilir.

Fütuhat-ı Mekkiyye 1 kitabının sayfa miktarı : 0
Fütuhat-ı Mekkiyye 1 kitabı Türkçe olarak yazılmıştır.

Konu : , , ,
Kategori : Felsefe, Kitap