Gözüne Gözlük Aziz Nesin

Gözüne Gözlük

Gözüne Gözlük isimli kitabın yazarı Aziz Nesin olarak belirtilmiştir. -Nasıl olur, daha bir ay önce diyoptri vardı.
Doktor kızdı,
-Onu kim söylemişse düpedüz halt etmiş, dedi.
Ben de o kanıda olduğum için, gözlerim eskisinden çok
daha iyi görmeye başladı. Kırkbeş yaşıma kadar gözlük
takmadım.
Bundan yedi sekiz ay kadar önce eve gelen bir arkadaşım,

-Neden gözlük kullanmıyorsun? Diye sordu.
-Neden kullanayım?
-İnsan bu yaşa geldi mi gözlüksüz olmaz. Şimdi gözlük
kullanmazsan, ileride büsbütün gözlerin bozulur, hiç
görmezsin.
Arkadaş gitti, benim gözlerimde de bir bulanıklık
başladı. Ne uzağı, ne yakını görebnbiliyorum. Ayrıca bir
de gizli özentimi söyleyeyim. Hayatta gizli gizli iki
şey istemişimdir. Biri, saçlarımın dökülüp alnımın
açılmasını, biri de gözlük takmayı. Bu ikisi, insan
aydın kişi gösterir. Kasap çırağını al, saçı dökülüp
alnı açılsın, üniversiteye doçent yap gitsin.

Gözüne Gözlük kitabının sayfa miktarı : 145
Gözüne Gözlük kitabı Türkçe olarak yazılmıştır.

Konu : , , , ,
Kategori : Kitap, Mizah