Siyasal Düşünceler ve Yönetimler Ayferi Göze

Siyasal Düşünceler ve Yönetimler

Siyasal Düşünceler ve Yönetimler isimli kitabın yazarı Ayferi Göze olarak belirtilmiştir. Sosyal bir varlık olan insan, doğduğu andan başlayarak ölene kadar bir toplum içinde yaşamak zorundadır. Toplum halinde yaşamanın kendisi için vazgeçilmez olduğunun bilincine varan ve düşünme yeteneğinin geliştiği andan başlayarak, insanoğlu günümüze dek, toplumun yapısı ve çeşitli sorunlarıyla ilgilenmiş, bunlar üzerinde düşünerek çözümler getirmeğe çalışmıştır. İnsanlar niçin toplum içinde yaşarlar, toplum düzeni nasıl olmalıdır, devlet denen siyasal – hukukî kurum nasıl ve niçin doğmuştur, devlet olmasa olmaz mı, siyasal iktidarı kullananlar emretme ve zor kullanma gücünü nereden ya da kimden almışlardır, iktidarın kaynağı nedir, iktidar nasıl kullanılmalıdır, amacı ne olmalıdır, her iktidar meşru mudur, gayrı meşru iktidar nasıl olur, gayrı meşru iktidara itaat zorunluğu var mıdır, en iyi yönetim hangisidir, birey-iktidar ilişkisi nasıl olmalıdır, kişinin özgürlüğü ve eşitliği ne anlama gelir, mülkiyet hakkı var mıdır gibi sorular üzerinde durulmuş ve bu soruların her birinin ortaya çıkarttığı değişik ve çeşitli sorunlara çözümler aranmıştır.

İlkçağlardan günümüze dek toplum, devlet, iktidar, kişi hak ve özgürlükleri ve eşitlik kavramları ve bunların insanlar ve toplumlar için yarattığı sorunlar güncelliğini korumaktadır. Bu sorunlara bugün de çözümler aranmaktadır. Tarih boyunca bu sorunlara eğilen ve çözümler getiren ve kavramları açıklayan düşünürler bazen “olanı” savunmuşlar, ama çoğu zaman da insanların daha mutlu olmaları için “olması gereken” üzerinde durmuşlar, benimsedikleri değerler açısından sonuca ve çözüme ulaşmağa çalışmışlardır. Bu görüşlerin ve düşünce sistemlerinin toplum düzeni, devlet yapısı, iktidar anlayışı ise, birey açısından, bireyin toplum içindeki yeri ve önemi, hakları ve yetkileri, özgürlüğü, eşitliği bakımından önemlidir. Kütüphaneler dolusu eserleri kapsayan bu görüş ve düşüncelerin tümünü, tüm ayrıntılarıyla bir ders kitabı içinde verme olanağı olmadığı açıktır. Bu konuda zorunlu olarak bir sınırlama yapmak gerekmektedir, sınırlama ise bir seçim yapmayı zorunlu kılar. Bu ders kitabında, siyasal düşünceyle ilgili tarihsel gelişme ana hatlarıyla ve belli düşünce sistemleri, bunların belli başlı savunucularının görüşleri açısından anlatılmağa çalışılmıştır.

İkinci olarak, kitapta incelenen konu siyasal yönetimler olmuştur. Bu alanda, batı demokrasilerinde tarihsel siyasal gelişmeler çerçevesinde, “İngiliz Parlömanter sistemi”, “Amerika Birleşik Devletleri Başkanlık sistemi” ve bütün siyasal sistemleri deneyen ve bugün “Parlömanter sistemle Başkanlık sistemi” arasında bir sistem olan Beşinci Cumhuriyette karar kılan Fransız siyasal sistemleri incelenmiş ve siyasal düşünce sistemleri ile yönetimler arasındaki bağların, teori ile uygulama arasındaki uyum ve uyumsuzlukların gösterilmesine çalışılmıştır.

Konu Başlıkları

Siyasal Düşünceler İlk Çağda Siyasal Düşünce
Modern Çağda Siyasal Düşünce
Yakınçağda ve Çağımızda Siyasal Düşünce
Siyasal Yönetimler İngiliz Siyasal Yönetimi
Amerika Birleşik Devletleri Yönetimi
Fransa ve Siyasal Yönetimleri
Baskı Yılı:2012
Yayınevi:Beta Basın Yayım
Siyasal Düşünceler ve Yönetimler kitabı Türkçe olarak yazılmıştır.

Konu : , , ,
Kategori : Başvuru, Kitap