Sorularla İslam Dini ve İslam Tarihi Neşet Çağatay

Sorularla İslam Dini ve İslam Tarihi

Sorularla İslam Dini ve İslam Tarihi isimli kitabın yazarı Neşet Çağatay olarak belirtilmiştir. İslam tarihi, İslam dini tarihinin yani İslam ilmi-halinin ayrılmaz bir parçasıdır; ancak, ana kaynaklara dayanılarak, boş inanç ve düzmece öykülerden arınık yazılmış bir İslam tarihi yardımıyla İslam Dininin yalın, gerçek ilkeleri anlaşılabilir.

Ülkemizde İslamiyet, “Mızraklı ilm-i hâl”, “Envâr ül-Âşı kıyn” vb. kitaplardan öğrenilmeye, öğretilmeye çalışıldığı için halk, din adına hurafeler, İslamiyetle ilgisi olmayan şeyler öğrenmekte, din simsarı tarikat şeyhi taslaklarının ağına düşerek, gerçek İslâmın temel ilkelerini açıklayan kişilere onların özendirmesiyle düşman olmaktadır.

İslam tarihi ayrıca, dinin kurucusu Hz. Peygamberin ve onun yakın arkadaşlarının (sahabeler) yaşantılarının, davranışlarının, birbirleriyle ilişkilerinin bilinmesi, örnek alınması bakımlarından çok gereklidir.

Bugüne dek İslam tarihinin konularını, olayların gelişimini, hele bu tarihi yapan kişilerin gerçek kişiliklerini, bağnazlıklardan, uydurma öykülerden ya da abartmalardan uzak, nesnel olarak ele alan bir yapıt hemen hemen yok gibidir. Özellikle Türk halkının anlayabileceği açıklıkta ve yalınlıkta hiç yoktur diyebiliriz.

Türk toplumu, İslam tarihiyle ve İslam Diniyle ilgili bilgileri; “Uğur Abbas”, “Kesik Baş”, “Güvercin”, “Deve ve Geyik” adlarıyla yazılmış gerçekle, akılla mantıkla ilgisi bulunmayan öykülerden ve Türk halkını gericiliğe, bağnazlığa sürüklemek için “Şeyh Ahmedin Vasiyetnamesi” gibi Arapların uydurduğu saçma sapan şeylerden oluşmuş sanır ve bunları öğrenmeye, benimsemeye çalışır.

İşte biz, Müslüman Türk halkına yanlış bilgi vermemek için, ana kaynaklara başvurarak bu kitabı kaleme aldık. Dilini de, bugünkü ve gelecekteki kuşakların anlayabilecekleri biçimde yazmaya çalıştık.

Kimi dini deyimlerde, başta Diyanet İşleri Başkanlığı olmak üzere bazı çevrelerin tutuculuğu sürmektedir. Örneğin bunlar, Allah sözcüğü yerine öz Türkçe Tanrı sözcüğü kullanıldığında tepki gösterirler; ama “Huda”, “Yezdan” sözcüklerinin kulanılmasını olağan görürler. Oysa “Huda-kendi gelen”, “Yezdan-İki Tanrıcılı Zerdüşt dinindeki iyilik Tanrısının adı” anlamında Farsçadır. Öte yandan “Peygamber”, “Abdest”, “Namaz”, “Oruç” sözcükleri de Arapça değil Farsçadır. Arapçaları: Peygamber-Resul; Abdest-Vuzu; Namaz-Salat; Oruç-Savmdır.

Allah yerine, öz Türkçe aynı anlamdaki Tanrı sözcüğüne gösterilen anlamsız duyarlılık bu Farsça terimlere niye gösterilmiyor? Bunların da Arapçalarını kullansalar ya…

Sorularla İslam Dini ve İslam Tarihi kitabının sayfa miktarı : 360
Sorularla İslam Dini ve İslam Tarihi kitabı Türkçe olarak yazılmıştır.

Konu : , , , ,
Kategori : Din, Kitap